Мизия от древността до днес

ОЧАКВАЙТЕ съвместното издание на регионалните културни институти – “Мизия от древността до днес”, том I, медиатор – Регионален исторически музей – Плевен!
Скоро през април.