Конференция на тема: Светата православна църква. Ролята й за освобождението на България и мотивацията на Русия за Руско-турската освободителна война

Конференция на тема: „Светата православна църква. Ролята й за освобождението на България и мотивацията на Русия за Руско-турската освободителна война“.
Гости на събитието бяха Архиепископ Леонид – заместник-ръководител на външния отдел на Руската православна църква, Митрополит Никодим – руски митрополит, Княз Никита Лобанов-Ростовский, г-н Румен Петков, г-н Георг Спартански – кмет на град Плевен, отдел „Култура“ на Община Плевен, РВИМ – Плевен, представители на Българската академия на науките, представители на Българската православна църква, представители на Руското историческо общество, представители на Санкт-Петербургски държавен университет, представители на Младежкия парламент в Държавната Дума, жители на Плевен.

Участници в конференцията:
Архиепископ Леонид – приветствено слово
Румен Петков – приветствено слово
Княз Никита Лобанов-Ростовский: „Тотлебен – най-големият военен стратег на XIX“
Белла Пак – „Вклад Князя Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского в подписание Константинопольского договора“.
Сергей Пинчук – „Осада и взятие Плевньi: исторические уроки и паралелли“.
Виктория Золотова, сътрудник Центром евразийских исследований Санкт Петербурски Държавен Университет: „Роль русской армии в освобождении болгар от османского ига“.
Габриела Райкова, докторант в НАИМ-БАН: „Ролята на християнството в запазването на свободния дух“.