Климат и климатичните промени – доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмяна на добри практики

Днес в експозиция на направление „Природа” на Регионален исторически музей -Плевен се проведе втората международна среща по проект „Климат и климатичните промени – доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмяна на добри практики” по програма „Еразъм +”, чиито домакин е Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен. Гости на срещата бяха ученици и учители от учебни заведения от Португалия, Италия, Полша, Румъния и Гърция, които са партньори по проекта. Неговата цел е да допринесе за опазването на природата, чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Пред учениците бяха представени презентации и филми, свързани с климата и климатичните промени. Специалистите от направление „Природа” Румянка Балева и Иван Първанов подготвиха презентация на тема – „Климатичните промени и въздействието им върху организмите”.

Друга дейност по проекта е участието на групата в работилница за изработване на мартеници в направление „Етнография”. Там под ръководството на музейните специалисти Миглена Николаева и Цвета Йончева, участниците изработиха мартеници, научиха за тяхната символика и традициите, които съпътстват този празник.