Изложба От жълъд до вековно дърво

От днес посетителите на експозиция „Природа“ имат възможност да разгледат интерактивната изложба „От жълъд до вековно дърво“ на Природонаучен музей към РИМ – Бургас. Изложбата е посветена на природното богатство на горите в Странджа, растителния и животинския свят на планината, както и необходимостта от съхраняването им за бъдещите поколения.