ИЗЛОЖБА НОВИ ХОРИЗОНТИ В ПРАИСТОРИЯТА

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА “НОВИ ХОРИЗОНТИ В ПРАИСТОРИЯТА”
по повод 50 години от откриването на най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол.

Преди половин век, след едно случайно откритие край Варна, започва проучването на неподозирано богат некропол, датиран в късната каменномедна епоха (4600 – 4350 г. пр. Хр.). Значимостта на този обект се превръща в световна сензация, тъй като той надхвърля всички изградени дотогава представи за праисторическото общество.
Откриването на некропола дава мощен тласък на праисторическите изследвания в Югоизточна Европа и мотивира учените от цял свят да работят усърдно, за да разкрият и обяснят начина на живот на древните ни предшественици.
В постерната изложбата са представени резултатите от 50-годишната работа и усилия на археолозите от Варненския Археологически музей и Националния археологически институт с музей при БАН.
Най-интригуващи от откритите в некропола находки са златните предмети. Те са над 3 000 на брой и тежат общо над 6 кг. В тази връзка за посетителите ще бъдат експонирани три златни артефакта, синхронни с тези от Варненския некропол.
Откриването е от 16:30 часа на 3 октомври, Етаж II, I – во изложбено фоайе в Регионален исторически музей – Плевен и ще може да бъде посетена до 31 октомври.
Изложбата се реализира със съдействието на Археологически музей – Варна и Регионален исторически музей – Русе.