Изложба Жените в обществото – откриване

На 7 март в I-ва изложбена зала на Регионален исторически музей-Плевен се откри изложбата “Жените в обществото”.
Тя е реализирана по проект на Регионален исторически музей-Русе и проследява проявите на модерното време и промените в живота на българските жени в последното столетие.
Регионален исторически музей-Плевен представя експонати от фонда на отделите “Етнография” и “Нова и най-нова история”. Материалите представят изграждането на ценностната система на модерната съвременна плевенчанка и поставят въпросът за мястото на жените в историята. Отразен е целият дълъг и сложен исторически път, който човечеството извървява, за да видим днес съвременната жена напълно равноправна със „силния пол“.
Изложбата беше открита от г-жа Искра Тодорова – уредник в отдел “Етнография” на Регионален исторически музей-Русе и г-жа Миглена Николаева – ръководител отдел “Етнография” на Регионален исторически музей-Плевен.
През декември 1977 г., Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обвява 8 март за Международен ден на жената, първоначално избран за Международен ден на работещите жени.
Честит празник, мили дами!