Изложба археологическо лято 2021 г.

По случай 14 февруари празник на българския археолог РИМ – Плевен представя постерна изложба. Поради усложнената обстановка за сега тя ще бъде виртуална. Изложбата „археологическо лято 2021 г.“ представя резултати от теренната работа на специалисти от отдел „Археология“.