ЕТНОГРАФИЯ

Експозицията на направление „Етнография“ представя материалната и духовна култура на Плевен и селищата от Плевенска област
от долното течение на реките Искър, Вит и Осъм.