Ден на Натура 2000

По повод денят на Натура 2000 в България (Европейската екологична мрежа), която тази година навършва 30 години, на 27 Май в Регионален исторически музей – гр. Плевен се проведе съвместна инициатива на природозащитната организация “Зелени Балкани” и специалистите от отдел “Природа” на РИМ – Плевен.
На мероприятието присъстваха ученици от ОУ “Цветан Спасов” – гр.Плевен – V клас от клуб занимание по интереси “Земята, наш дом” с преподавател Валентина Стойчева; ПГ по туризъм “Алеко Константинов” – гр.Плевен – X клас с преподавател по Биология Полина Богданова и ПГ по автотранспорт “Проф. Цветан Лазаров” – гр.Плевен – IX клас с преподавател по Биология Галина Кирилова.
Темите, които бяха обсъждани са защитени видове местообитания и защитени видове животни, като интерес представляваха и представители на Спасителният център за диви животни на “Зелени Балкани”. Керкенезът Владко и горската улулица Чара бяха нагледен пример как трябва да се грижим и да опазваме всички видове защитени птици.
Беше представена пред посетителите и презентация за белоглавият лешояд, черният лешояд, брадатият лешояд, ловните соколи, белошипите ветрушки и гривестите рибарки, за опазването на които се грижат от “Зелени Балкани”.