Годишна профилактика

На 28 юни (сряда) експозицията на направление „Нова и най-нова история“ в Регионален исторически музей – Плевен ще бъде затворена за посетители, поради извършването на годишна профилактика.

 

Утвърждавам:
Д-р Володя Попов
Директор на РИМ – Плевен