ВЪЗРАЖДАНЕ

Експозицията на отдел „История на България XV – XIX в.”  представя както спецификата на Плевенската възрожденска история, така и неделимостта й от развитието на общонационалните процеси през първите векове на османското владичество и епохата на Българското възраждане. Град Плевен има свой принос със създаване на първото в страната светско девическо училище и първия в страната местен революционен комитет.