Второ издание на научна конференция Плевенски исторически четения

Регионален исторически музей – Плевен и Исторически факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“, организират второ издание на научна конференция „Плевенски
исторически четения“. Тази година темата на научния форум ще бъде – „Революции и
еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения
на „прогреса“, с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев.
Целта на конференцията е да даде трибуна на млади и утвърдени учени, музейни
и научно работници за споделяне на наблюдения, разсъждения и изследвания върху
политическите, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“ в
историческа перспектива.
В конференцията са потвърдили участието си представители на водещи
университети, музеи и научни институти, което придава на форума национален
характер.
Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.
Второто издание на конференция „Плевенски исторически четения“ ще се
проведе на 11 и 12 ноември 2022 г. в сградата на Регионален исторически музей –
Плевен.