Връзки с обществеността

Музеят е мястото, което съхранява и представя множеството разнообразие от културно-историческото и природно наследство. Експозицията на Регионален исторически музей в град Плевен отразява развитието на Плевенския край от най-древни времена до днес. Това богатство дава възможност на музейните специалисти да бъдат отворени към обществото за задоволяване на техните духовни потребности. Всеки посетител независимо от възраст, социално и семейно положение, религия и политически убеждения може да посети РИМ – Плевен и да се докосне до нашето богатство. Ние в РИМ – Плевен се стремим да привлечем и подрастващото поколение, на което чрез забавление можем да предадем знания.

Основна форма за контакт с публиката е екскурзоводската беседа, която се дели на няколко вида, в зависимост от съдържанието и методиката.

Обзорна беседа – проследява в хронологичен порядък, представените в експозицията архитектура, изкуство, материална и духовна култура от 50 хил. пр. Хр. до наши дни Тя е съобразена с различните групи посетители.

Тематична беседа – представя по-задълбочено темите в експозицията. Това е основна форма на работа с учащите се.

Музеят организира и летни занимания за деца, провеждане на образователни игри, тържества, открити уроци и кръжоци.

 

За повече информация и заявки за посещения:

064/823-502 – отдел „Връзки с обществеността и медиите“