АРХЕОЛОГИЯ

Експозицията на отдел „Археология“ показва историческото развитие на територията на Плевенска област
за времето от 50 – 45 хил. години преди Хр. до края на XIV в. след Хр.