Венко Иванов – археолог в РИМ – Плевен проведе открита лекция на тема: „Археологически обекти от Плевен и неговия хинтерланд”. Той представи пред аудиторията няколко археологически обекта, попадащи в съвременния териториален обхват на град Плевен и датиращи от различни периоди. Те обхващат каменно-медната, бронзова, желязна, римската и късно античната епоха, периода на ранното и късно средновековие.